0297 282 022
info@roki.nl
Trilgras 25, Wilnis

Help Kérub | December 2020 20 december 2020

Stichting ROKI kreeg het volgende verzoek van Fekete, Sandra, de directrice van het kinderinternaat Kérub :

“Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie gebed de afgelopen weken. Het gaat de goede kant op, maar het heeft tijd nodig, schijnt. Wat een wonder mag heten is dat er niemand bij Kérub, na mij ziek is geworden, terwijl ik (ziek) gewoon gewerkt heb. Meer nog, de kinderen hebben al 3 weken niet eens snotterbellen….. wat toch echt wonderlijk is. Normaal gesproken hangt er bijna onder ieder kind zijn neus wel iets. Echt een knipoog van God. Er staat een gebedsgroep om Kérub heen, dat voelen en zien we!!

Langzaamaan wordt het de gewoonte om elk jaar rond deze tijd jullie te vragen ons te helpen. Ook dit jaar wil ik jullie vragen ons te sponsoren, zodat wij kerstpakketten kunnen kopen, maken voor degenen die bij Kérub werken.

Dit jaar was ook voor hen een vreemd jaar. In april toen we dicht moesten en nu hebben ze hard gewerkt om het tehuis draaiende te houden. Enkelen hebben zelfs om de 2 dagen 24 uur gewerkt, omdat ik ziek werd. We zijn hun echt ontzettend dankbaar, en dat willen we ze nu laten merken met kerst. We willen ze een kerst pakket geven en een soort van premie. Zo mogen ze zien dat we ze waarderen. Naast hun functioneringsgesprek zullen ze een envelop ontvangen met hun premie.

Wij zelf dachten aan een pakket van rond de 100lei. En de premie tussen 300 lei tot 500 lei. Dus 6 pakketten 600 lei. En de premie rond de 2.000. Als jullie maar een deel hiervan kunnen sponsoren zijn we daar al heel blij mee! Het lijkt zo bij elkaar een hoop geld. Maar de beslissing ligt natuurlijk bij jullie! ”

(Het bestuur heeft inmiddels besloten om aan Kérub een bedrag van ongeveer Lei 2680, dus €550,-, toe te zeggen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.)