0297 282 022
info@roki.nl
Trilgras 25, Wilnis

Kindsponsoring

Ouders met kinderen weten het. Een kind is vreselijk duur en daar kan geen kinderbijslag aan tippen. Voor de ouders zonder kinderen is het voorstelbaar, omdat zij het via vrienden horen…… kinderen geven veel liefde maar kosten veel geld.

Groep 2020

Moet u eens indenken dat u 11 (ja, echt elf) kinderen hebt, in de leeftijd van 3 tot en met 14 jaar. In het kinderinternaat Kerub, in Abod ( Roemenië) is dit namelijk het geval. Dat is een kleinschalig Christelijk kinderinternaat, waar men met drie vaste medewerkers en een Nederlandse vrijwilligster probeert een gezinssituatie na te bootsen en op die manier kinderen op te laten groeien in liefde tot elkaar en de medemensen. Door de situatie kunnen de ouders dat niet zelf doen.

Kerub is geheel afhankelijk van giften in de vorm van natura (meestal uit de omliggende dorpen) en kleding (meestal via de Stichting ROKI uit Nederland). Uiteraard moet er ook geld zijn, want in de koude winters moet er gestookt worden, moet er gegeten en gedronken worden, moeten de salarissen betaald worden etc. etc. Dat allemaal kost erg veel geld en dat hebben ze in Roemenie niet. Maar de kinderen zijn het waard.

In tegenstelling tot Nederland is bijvoorbeeld het onderwijs in Roemenie niet op kosten van de staat, maar moeten de kinderen hun eigen schriften, pennen etc. kopen. Ook moeten de kinderen natuurlijk goed en voldoende gekleed zijn en voedsel ontvangen. En dat kost ook in Roemenie veel geld.

De Stichting ROKI wil financieel bijdragen door te bevorderen dat kinderen gesponsord worden vanuit Nederland. U sponsort dan een kind en ontvangt van dat kind een foto en een korte beschrijving. Indien u dat wenst kunt u per brief, kaart of mail in het Nederlands corresponderen met dat kind. In Kerub werken twee jonge vrouwen die van oorsprong Nederlandse zijn, die de lokale taal, het Hongaars, voldoende beheersen om uw Nederlandse taal voor het kind om te zetten in het Hongaars en het antwoord ook weer te vertalen.

De sponsoring is vanaf €5 per maand per kind. U stort dat geld dan maandelijks op de bankrekening van de Stichting ROKI of u geeft Stichting ROKI een machtiging om dat voor u te regelen. U kunt dat geld bij uw aangifte van de belasting aftrekken als gift. Wellicht een reden om wat meer geld over te maken?

Op de website wordt elk jaar het financieel jaarverslag gepubliceerd zodat gecontroleerd kan worden welke gelden doorgestuurd worden naar Kerub. Directer en betrouwbaarder kan het niet.

Indien nodig kunt u één van de bestuursleden om nadere informatie vragen. Zo niet, dan nodigen wij u van harte uit om over te gaan tot sponsoring van een kind uit Kerub. Een mail aan de Stichting ROKI (Naar Contact) met het sponsorbedrag is voldoende. De Stichting zet dan de procedure richting Kerub in werking en zo spoedig mogelijk daarna krijgt u bericht en een foto vanuit Roemenië.